Πρόσθετο τροφίμων

Διογκωτικό αρτοποιίας, μεσαίας ενέργειας, χωρίς φωσφορικά άλατα. Το 10% της αντίδρασης λαμβάνει μέρος στο ζυμωτήριο και το 90% στο φούρνο. Είναι κατάλληλο για κουλουράκια, βουτήματα,
μουστοκούλουρα κλπ.

Συσκευασία: 2kg