Πρόσθετο τροφίμων

Το σορβικό κάλιο E202 – ένα φυσικό συντηρητικό, το οποίο παράγεται κυρίως από τους σπόρους ορισμένων φυτών.Έχει μορφή λευκής σκόνης και η καθαρότητα του είναι πάνω από 99%. Χρησιμοποιείται για την μυκητοστατική ιδιότητα του. Εμποδίζει απολύτως τον πολλαπλασιασμό των ζυμομυκήτων και έτσι, απομακρύνει τον κίνδυνο της αναζύμωσης των αναγόντων σακχάρων. Συντηρητικό για την παρεμπόδιση μικροβιακών αλλοιώσεων σε προϊόντα που δεν περιέχουν μαγιά αρτοποιίας.

Συσκευασία: 2kg