Διατίθεται σε συσκευασία Σακί 2 κιλών & 2,5 κιλών

  • SAN MARINO 50 Ζεστής Μεθόδου
  • MAESTRO 100 Zεστής Μεθόδου
  • FRUTTA 7DAYS Σορμπέ Γρανίτες
  • BRILLANTE 50 & 100 Ζεστής & Κρύας Μεθόδου
  • ROKBASSE 50 & 100 Ζεστής & Κρύας Μεθόδου
  • DESTROGEL Δεξτρόζη Σκόνη