Ιδανικά για την αποθήκευση τροφίμων (συντήρηση ή κατάψυξη). Η αναβαθμισμένη ποιότητά τους, τους προσδίδει μεγαλύτερες αντοχές σε χαμηλές θερμοκρασίες.

  • Μικρό Μέγεθος
  • Μεσαίο Μέγεθος
  • Μεγάλο Μέγεθος